מצלם סורק ו קורא צ'קים פריוריטי - סריקות לפריוריטי סורק קורא וצלם צ'קים ישר ל priority