מודול גביה אוטומטית לפריוריטי יעזור לך לנהל את הגביה באופן טוב יותר

מודול גביה אוטומטית לפריוריטי

מודול גביה אוטומטית לפריוריטי ישלח תזכורות אוטומטיות עבור לקוחות שלא שילמו תוך זמן מוגדר.
קיצור משמעותי של זמן הגבייה בארגון.

מודול גביה אוטומטית לפריוריטי יבדוק עבורכם באופן אוטומטי אילו חשבוניות עדיין לא שולמו למרות שעבר זמנן (כל לקוח לפי הגדרת הזמן שלו בפריוריטי).

לאחר מכן המערכת תשלח באופן אוטומטי מייל ללקוח על כך שהחשבוניות הללו טרם שולמו. למייל יצורפו באופן אוטומטי חשבוניות המקור (PDF חתום דיגיטלית).

בנוסף המערכת תשלח למנהל הכספים שורה בו היא תתאר את חובות הלקוח שלא שולמו.

ניתן לתזמן במערכת כמה תזכורות והתראות שרוצים.

גביה אוטומטית לפריוריטי