הדפסת מדבקות ברקוד פריוריטי ישירות מתוכנת ה priority